Vapaa autoetu ei tarkoita vapaita kilometrejä

kirjoittaja  -
Usein autoedusta nauttivalle ei huomata mainita, että työ- ja yksityisajojen kilometreillä on merkitystä.

Huomionarvoisena seikkana mainittakoon, että työntekijä saattaa saada maksettavakseen lisäveroja, jos esimerkiksi verotarkastuksen yhteydessä huomataan korkeiden polttoainekulujen perusteella yksityisajojen määrän ylittävän perusarvona pidettävän 18 000 km/vuosi. Tämä kilometrimäärä ylittyy jo pelkästään sillä, että kodin ja työpaikan välinen matka on yli 41 kilometriä.

Taloustaito toteaa artikkelissaan, että autoedun verotusarvoa määriteltäessä lähtökohtana on, että ajoneuvolla ajetaan 18 000 kilometriä yksityisajoa vuodessa, eli keskimäärin noin 1 500 kilometriä kuukaudessa. Tämän määrän ylittyessä verottaja voi korottaa autoedun arvoa. Määrätty veroseuraamus määräytyy kuitenkin verovelvollisen kaikkien ansiotulojen yhteismäärästä.

Mutta miksi me haluamme paasata aiheesta? Koska ABAXin avulla myös vapaasta autoedusta nauttiva pystyy todentamaan työ- ja yksityiskilometrien määrän. Tämän myötä voidaan myös mahdollisesti alentaa autoedun arvoa, mikäli viitearvot jäävät vajaaksi yksityisajojen osalta, tai ylittyvät työajojen osalta. Myös Taloustaito kehottaa ajopäiväkirjan käyttöönottoon ajojen todentamiseksi.

Taloustaito myös kertoo, että autoedun arvoa usein korotetaan, koska asia on selvinnyt verotarkastuksessa polttoainekuluihin perustuen. Ilman ajopäiväkirjaa yksityisajojen osuutta voi olla vaikea todentaa, jolloin verottaja arvioi yksityisajojen määrän.

Muita tilanteita, jossa autoetua korotetaan, on, kun autoetuutta nauttiva on vaatinut veroilmoituksessaan kodin ja työpaikan välisten matkakulujen vähentämistä tai verovelvollisen koti sijaitsee kaukana työntekopaikasta, jolloin kilometrit on helppo laskea.

ABAXilla on eri ajopäiväkirjavaihtoehtoja eri ihmisten tarpeisiin aina kevyemmästä ajopäiväkirjasovelluksesta ajoneuvoon helposti asennettavaan ajopäiväkirjaan. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri sinulle sopiva ratkaisu!