Autotyyppi

Mitä eroa on erilaisilla autotyypeillä?

Yksityisauto

Yksityisauto on työntekijän omistama auto, jota hän käyttää mahdollisesti työhön liittyvien matkojen ajamiseen. Työhön liittyvistä ajoista työnantaja voi maksaa työntekijälle kilometrikorvausta. Ajopäiväkirjan avulla työntekijä voi todentaa todelliset kilometrit ja saada korvaukset ajetuista työajoista. Näin ei ole pelkoa, etteikö kaikki kilometrit tulisi kirjatuiksi. Täältä voit lukea lisää kilometrikorvauksesta.

nainen katsoo auton takaluukkuun ja hymyilee

Autoetu

Kun työnantaja maksaa kaikki autosta aiheutuvat kustannukset, kyseessä on vapaa autoetu. Työntekijälle, jolla on vapaa autoetuauto käytössä, ei voi maksaa verottomia kilometrikorvauksia.

Kun palkansaaja maksaa itse ainakin polttoainekustannukset, kyseessä on auton käyttöetu. Työhön liittyvistä ajoista työnantaja voi maksaa työntekijälle kilometrikorvausta, mikäli käytössä on auton käyttöetu. 

Verottajan määräysten mukaan käyttöetu- tai autoetuajoneuvolla saa ajaa yksityisajoa 18 000 kilometriä vuodessa. Jos omia ajoja kertyy vähemmän, luontoisedun määrä voidaan laskea ja työntekijä saa veronpalautuksia. Työajojen määräksi on vastaavasti asettettu 30 000 kilometriä vuodessa. Mikäli ajoa kertyy enemmän, myös tällöin luontoisedun määrää voidaan laskea.

Ajopäiväkirjan avulla on helppo todistaa yksityis- ja työajojen määrät ja saavuttaa rahan arvoisia etuja veronpalautusten muodossa.

Lue lisää autoedusta.

Yritysauto

Yritysautolla tarkoitetaan yrityksen omistamaa autoa, joka annetaan työntekijän käyttöön tämän työtehtävien suorittamiseen, esim. pakettiauto. Yritys on oikeutettu vähentämään yrityksen omistamista ajoneuvoista arvonlisäveron, mikäli sillä ajetaan vain työajoa. Satunnainen yksityisajo hyväksytään, mutta matkat kyseisten kilometrien osalta lasketaan autoeduksi ja se tulee huomioida työntekijän palkassa.

Ajopäiväkirjaan tulee kirjata jokaisesta matkasta seuraavat tiedot:

  • Ajon alkamis- ja päättymisaika
  • Ajon alkamis- ja päättymispaikka
  • Tarvittaessa ajoreitti
  • Matkamittarin lukema alussa ja lopussa
  • Matkan pituus
  • Ajon tarkoitus
  • Auton käyttäjä