ABAX sitoutuu ympäristötyöhön

kirjoittaja  -
Corporate Responsibility eli yritysvastuu, kestävän kehityksen mukainen yritystoiminta perustuu yrityksen omaehtoiseen liiketoimintaa tukevaan vastuullisuuteen.
Draivi sykli

Ympäristövastuullisuus on osa tätä ja käsittää jätemäärän vähentämisen, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristöhaittojen minimoimisen.

Näiden tavoitteiden asettamista ja seurantaa varten tarvitaan mittareita, tosin kaikkiin tilanteisiin sopivaa mittaristoa ei ole olemassa. Monet yritykset valmistelevat raportit vuosikertomukseensa, jotkut jopa varmennuttavat ne ulkoisella taholla, toiset luottavat varmasti omiin tilinpäätökseen sekä ympäristöasioiden hallintaan.

Ratkaisevinta määritellessä yrityksen ympäristöasioillaan saamaa kilpailuetua, on asiakkaan tälle asettama arvostus. Ympäristöarvojen kunnioitus ja vastuunotto on kuitenkin selkeästi kasvamassa yrityselämässä.

Osoituksena ABAXin sitoutuneisuudesta ympäristötyöhön yrityksellämme on kansainvälinen ISO 14001 -ympäristösertifiointi.

  • Arvioimme ympäristönäkökohtia uusien tuotteiden ja palvelujen kehityksessä.
  • Painotamme ympäristönäkökohtia logistiikassa ja yhteistyökumppanien valinnassa.
  • Tiedotamme asiakkaitamme kasvihuonekaasupäästöistä.
  • Täytämme kaikki lakisääteiset vaatimukset.
  • Valvomme ympäristövaikutuksiamme ja asetamme uusia ympäristötavoitteita.

Tiesitkö, että saat näppärästi oman yrityksesi ajoneuvokaluston hiilidioksidipäästöt selville ajopäiväkirjastamme?

Entä jos asettaisitte vuodelle 2016 uuden alhaisemman hiilidioksidipäästötavoitteen?

Lähde: Vastuullinen yritystoiminta ja ympäristömarkkinointi autoalalla. Suomen ympäristöopisto SYKLI, Taija Grönholm. 8/2010. Viitattu 9.2.2016.